Billig el för pensionärer

Bästa rabatterna i juli för pensionärer

På Elavtalerbjudande.se har vi samlat månadens bästa seniorrabatter för elavtal. Spara hundralappar när du byter till ett förmånligare elavtal.

elbolag
hus
1
Fortum-Logo

1. Fortum - Senior +55

Rörligt Elavtal
2
Skellefteå-Kraft

2. Skellefteå Kraft

Rörligt Elavtal

Jämför elavtal för pensionärer

Pensionärer eller seniorer har precis som studenter ofta en mer begränsad budget jämfört hushåll där en eller de båda vuxna arbetar. Samtidigt bor pensionärer i större utsträckning i hus, vilket innebär generellt sett att elförbrukningen är på en betydligt högre nivå jämfört med lägenheter.

En fördel pensionärer har är att de ofta har lite mer tid att lägga på att t.ex. leta efter ett bra erbjudande för elavtal, vilket resulterar i att de kan öka sin chans att hitta en riktigt bra kampanj. Pris är för dig som senior, likt andra kundgrupper, väldigt högt upp på prioritetslistan för elabonnemang. Med lite tid och sökande kan du hitta billig el för pensionärer.

Finns det elavtal för pensionärer?

Det finns billig el för pensionärer att hitta. Ofta erbjuder företag seniorrabatt på el och med lite sökande kan man hitta bra elavtal för pensionärer. Just nu erbjuder bland annat Fortum och Lumo kampanjer för pensionärer och seniorer, erbjudandena listas i stycket nedan i mer detalj.

Vad är ett bra elavtal för pensionärer?

Ett bra elavtal för pensionärer beror som för andra kundgrupper på alla aspekter runt omkring elavtalet och hushållens preferenser. Uppskattad elförbrukning per år är den viktigaste parametern pga. den direkta påverkan på elkostnaden, men även valet mellan fast eller rörligt elpris och från vilken sorts energikälla elen ska komma spelar roll i valet av elabonnemang.

Elleverantörernas kundnöjdhet är en annan aspekt som kan vara intressant, då pensionärer ofta är mer noggranna med att läsa igenom dokumentation såsom avtal, räkningar och dylikt, och tenderar därför att vara mer i kontakt med kundtjänst hos elbolagen de är kunder hos.

Fast eller rörligt elavtal som pensionär

Hur mycket elen kostar beror på vilket elabonnemang du har och hur mycket el du förbrukar. I genomsnitt kan du räkna med att en liten lägenhet ligger på en årsförbrukning runt 2000 kWh. Med en genomsnittskostnad på ca 218 öre/kWh (totalkostnad) så blir årliga kostnaden 4360 kr.  Med en förbrukning lägre eller högre än 2000 kWh/år och en annorlunda genomsnittskostnad så ser resultat naturligtvis annorlunda ut.

Boendeformen spelar roll

Eftersom totala kostnaden för el i stor utsträckning kan härledas till elförbrukningen, påverkar ditt boende tydligt din slutliga elkonsumtion och därmed storleken på din elräkning. Hushåll boende i villa förbrukar generellt sett betydligt mer el än hushåll boende i lägenhet.

Lågt påslag för den med hög elförbrukning

Ett hushåll med hög elförbrukning, som t.ex. ett hushåll boende i villa med dyr uppvärmning, borde satsa på ett elavtal med ett lågt påslag, d.v.s. ett avtal där den rörliga kostnaden är så låg som möjligt.

Om du som pensionär har en hög elförbrukning, kan du högst troligen spara in en del pengar genom några enkla tips:

 • Lågenergilampor istället för vanliga, gamla glödlampor
 • Sänk inomhustemperaturen
 • Se över skicket på dina vitvaror. En gammal vitvara förbrukar ofta betydliga mängder el.
 • Ha koll på standby läget på din elektronik. Även i standby tillstånd drar dina apparater el, vilket är helt i onödan.

Låg avgift för den med låg elförbrukning

Hushåll med låg förbrukning blir mindre påverkade av den rörliga delen av elkostnaden (påslaget), och borde därför snarare sikta på att hitta ett elavtal där den fasta avgiften är låg. Detta kommer spara mer pengar totalt, nedan ett exempel för att illustrera.

Om vi gör antagandena att du bor i en Villa och har en årlig elförbrukning på 20 000 kWh, då ser skillnaden i rabatten ut som så:

Rabatt på fast avgift, Totalt = 600 kr/år

Rabatt på påslag = 5 Öre/kWh, Elförbrukning 20 000 kWh, Totalt = 1000 kr/år (0,05*20000)

Elbolag som har seniorrabatt

Elföretag riktar gärna in sig på seniora hushåll, då dessa tenderar att byta elleverantör i mindre utsträckning än andra kundgrupper. Genom att locka in dessa hushåll som kunder använder elbolagen sig av riktade kampanjer eller erbjudanden.

Fortum Seniorrabatt el

Fortum erbjuder för närvarande alla personer som är 55+ att teckna ett elavtal med extra förmånliga villkor, bland annat;

 • 100% fossilfri el
 • Månadsavgiften första året är helt fri
 • Rabatt på löpande elpriset så länge du är kund

Elbolag som har pensionärsrabatt

Precis av samma anledning som elföretagen riktar in sig på seniora hushåll, försöker de även locka pensionärer att teckna avtal med just dem. Även pensionärer byter elbolag relativt sällan jämfört med andra kundgrupper, och är därför värdefulla att få som kunder.

Sammanfattning av elavtal för pensionärer

Likt elavtal för studenter har ofta pensionärer också en viss begränsning i sin budget. Genom att hitta ett elabonnemang med seniorrabatt kan du spara in en betydande summa på längre sikt. Seniora människor bor i högre grad i hus, vilket innebär att elförbrukning är relativt hög om du jämför med hushåll boende i lägenheter. Med hög årlig elförbrukning rekommenderas elavtal där påslaget är så lågt som möjligt.

Om du vill vara ha högre visibilitet i sina månatliga elkostnader ska du se till att välja ett elavtal med fast pris.

Kortfattat som avslutning:

 • Leta efter elavtal med rabatt för seniorer eller pensionärer
 • Tänk på elförbrukningen vid val av erbjudande
 • Fast eller rörligt pris beroende på preferens

Vanliga frågor om elavtal för pensionärer

 • Vilket elbolag som erbjuder det billigaste elpriset går inte att svara på på rak arm. Det är nämligen beroende på om du har fast eller rörligt pris. Beroende på var i Sverige du bor, kan du jämföra billigast el här:
  https://elyn.se/billig-el/

Pensionärsrabatt gäller för de elavtal som elbolagen väljer att erbjuda rabatt på. Det finns ingen generell rabatt för pensionärer eller seniorer att utnyttja utan du måste hitta en kampanj riktad till denna kundgrupp.

Med pensionär brukar menas personer som erhåller någon form av pension, allmän pension, garantipension, inkomstpensionstillägg, etc. De yngsta personerna som får allmän pension i Sverige idag är 61 år gamla.

På Elavtalerbjudande.se använder vi cookies. Genom att använda tjänsten godkänner du också vår cookiepolicy